До питання відповідальності у сфері містобудівельної діяльності України

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівельна діяльність займає одне з ключових місць в економіці незалежної України та за своєю суттю є діяльністю організаційно- майнового характеру. В Україні відбувається значний розвиток будівельної галузі, як щодо промислового, так і житлового будівництва, зокрема індивідуального, чому сприяло надання учасникам АТО земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків. В останні роки в Україні відбувається процес децентралізації, який також проходить і в будівельній галузі.
Опис
Ключові слова
децентралізація влади, житлове будівництво, будівельне законодавство, правове регулювання будівельної діяльності
Бібліографічний опис
Долинська М. С. До питання відповідальності у сфері містобудівельної діяльності України / М. С. Долинська // Будівельне право: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [та ін.]. – Київ: Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017 року. - С. 101 - 106. - Бібліогр. : 4 назви.