Ергономічний підхід до формування архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто ергономічний підхід до організації архітектурного середовища та способи його реалізації. The article describes an ergonomic approach to the formation of the architectural environment and ways to achieve it
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, ergonomic approach, anthrometry, environmental hygiene, physiological, psychophysiological, psychological, socio-psychological correspondence of the environment, correspondence of the environment, ергономічний підхід, антрометрія, фізіологічна відповідність середовища, соціально-психологічна відповідність середовища, гігієна середовища, психологічна та психофізіологічна відповідність архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Рябець Ю. С. Ергономічний підхід до формування архітектурного середовища / Ю. С. Рябець / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 592 - 596. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання