Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано основні методи сортування геометричних об'єктів та визначено їх переваги і недоліки. В якості прикладу реалізації розглянутих методів пропонується плагін автоматичної нумерації об'єктів в САПР Allplan. На прикладі типових будівельних елементів здійснено аналіз роботи плагіна та показано його основні особливості. Детально розглянуто методи та алгоритми, які використовуються в плагіні.
Опис
Ключові слова
метод сортування, геометричний об'єкт, атрибут, плагін, автонумерація, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Бородавка Є. В. Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan / Є. В. Бородавка, В. М. Квасневський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 18. – С. 128-132. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання