Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan

Ескіз

Дата

2014

Автори

Бородавка, Євгеній Володимирович
Квасневський, Владислав Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано основні методи сортування геометричних об'єктів та визначено їх переваги і недоліки. В якості прикладу реалізації розглянутих методів пропонується плагін автоматичної нумерації об'єктів в САПР Allplan. На прикладі типових будівельних елементів здійснено аналіз роботи плагіна та показано його основні особливості. Детально розглянуто методи та алгоритми, які використовуються в плагіні.

Опис

Ключові слова

метод сортування, геометричний об'єкт, атрибут, плагін, автонумерація, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Бородавка Є. В. Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan / Є. В. Бородавка, В. М. Квасневський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 18. – С. 128-132. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset