Федералізм М. П. Драгоманова в контексті української ідеї

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Українська національна ідея на різних етапах історичного розвитку мала різні свої носії і відображала різний конкретний зміст. Можна виділити основні загальні властиві всім мислителям підстави української ідеї: по-перше, бачення тим чи іншим мислителем майбутнього державотворення України; по-друге, місце і роль нації, національності в даному процесі; по-третє, в рамках якої ідеології відбувається становлення державності України. Відповідно до цього спробуємо розглянути бачення української ідеї в політичній доктрині М.Драгоманова.
Опис
Ключові слова
федералізм, українська ідея
Бібліографічний опис
Ситник О. І. Федералізм М. П. Драгоманова в контексті української ідеї / О. І. Ситник // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 232 - 235. - Бібліогр. : 2 назви.