Аналіз ризиків арт-проектів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бас, Дмитро Віталійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Пропонуються результати застосування методології управління проектами в частині управління ризиками арт-проектів, зокрема: ідентифікації, проведення якісного та кількісного аналізу ризиків, розробки пропозицій щодо планування реагування на ризики та заходів щодо попередження виникнення й усунення ризиків. На підставі результатів кількісного аналізу виявлено, що в ході реалізації арт-проекту для боротьби із ризиками доцільно застосовувати стратегію зниження впливу високих та середніх ризиків. Розроблені заходи щодо боротьби з ризиками дозволять команді проекту своєчасно та якісно реагувати на непередбачувані ситуації. Зроблено висновок про те, що команді арт-проекту необхідно постійно здійснювати управління ризиками з метою їх виявлення та усунення для своєчасної й якісної реалізації арт-проекту та задоволення потреб стейкхолдерів у продукті проекту.

Опис

Ключові слова

арт-проект, ризики, управління ризиками, ідентифікація ризиків, оцінка ризиків, заходи щодо боротьби з ризиками

Бібліографічний опис

Бас Д. В. Аналіз ризиків арт-проектів / Д. В. Бас // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 12 - 18. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset