Структура взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Пилипчук, О. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті підняте питання про актуальність проблеми взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів. Розглянуто зв’язок колірного оточення інтер'єрного простору від закладеної в створеному просторі ідеї. Визначено ряд невід'ємних факторів, пов'язаних між собою і що надають основний вплив на сприйняття художньо-декоративних поверхонь в інтер’єрному просторі. Запропонована структура в розміщенні художньодекоративних форм, розроблені засоби для досягнення потрібної художньої виразності середовища. За допомогою зробленого аналізу та приведених прикладів, які виконані автором статті, наведені основні, принципи які можуть бути так само і інструментом в роботі художника-дизайнера, що дозволить йому з більшим професіоналізмом підійти в рішенні поставленого творчого завдання щодо розміщення художньо-декоративних поверхонь в колористичному просторі інтер'єру.

Опис

Ключові слова

колорит, колористика, колір, художнє сприйняття, художньо-декоративні поверхні, форми та засоби, виразність, композиція, фактура матеріалу, інтер’єрний простір, творчий задум, образність, художня виразність, мистецтво і дизайн, колорит, колористика, цвет, цветные рефлексы, свет, восприятие, форма, выразительность, фактура материала, освещение, интерьерная пространство, художественно-декоративные поверхности, искусство и дизайн, color, color reflexes, light, perception, form, expressiveness, texture of the material, lighting, interior space, artistic and decorative surfaces, art and design, Кафедра рисунку і живопису

Бібліографічний опис

Пилипчук О. Д. Структура взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів / О. Д. Пилипчук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 258-265. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset