Порівняльна оцінка умов роботи трубчатих перепадних колодязів систем водовідведення

Ескіз

Дата

2022

Автори

Кравчук, А. М.
Кравчук, О. Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Національний транспортний університет

Анотація

В даній роботі на основі аналізу літературних даних проведено оцінку роботи стандартних типів перепадних каналізаційних колодязів і на цій основі запропоновано нову конструкцію перепаду колодязя із змінною за висотою площею поперечного перерізу. Для вивчення і порівняння характеристик і умов роботи стандартних споруд і споруд запропонованої конструкції на спеціально змонтованому стенді була проведена серія експериментальних досліджень моделей даних конструкцій. Моделі перепадних стояків були виготовлені з оргскла, що дозволило візуалізувати структуру потоків рідини в обох випадках. Встановлено, що в перепадних стояках, в залежності від витрати, що пропускається, можливе встановлення трьох режимів руху: безнапірного, перехідного і напірного. Для перепаду постійного перерізу розрахунковим режимом слід вважати безнапірний режим руху. Значна увага в дослідженнях була приділена вимірюванням величини динамічних навантажень від падаючого потоку на дно водобійного колодязя. В тому числі визначенню коефіцієнта нерівномірності дії динамічного навантаження від впливу струмини. Визначено, що для перепадів, які виготовлені із стояка постійного перерізу, його величина залежить від витрати, що пропускається стояком та може досягати значень 3 і більше. Коефіцієнт нерівномірності динамічного навантаження для таких стояків слід приймати рівним 1,5. Для стояків змінного перерізу коефіцієнт нерівномірності не перевищує величини 1,5 для довільних величин витрат.

Опис

Ключові слова

каналізаційний перепадний колодязь, перепадний стояк, верхній б’єф, нижній б’єф, динамічне навантаження, струмина потоку

Бібліографічний опис

Кравчук А. М. Порівняльна оцінка умов роботи трубчатих перепадних колодязів систем водовідведення / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : наук.-тех. зб. / Київ. нац. транспортний ун-т ; відп. ред. В. Я. Савенко. - Київ, 2022. - Вип. 111. - С. 85 - 91. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset