Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях

Ескіз

Дата

2021

Автори

Адаменко, Вячеслав

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для монолітних ребристих перекриттів силосів характерна робота при значних корисних навантаженнях, циклічності його прикладення. Для таких споруд, враховуючи їх специфіку, можливе перевантаження перекриттів. У даному випадку, постає завдання контролю технічного стану перекриття у процесі циклів завантаження – розвантаження силосу. Для якісного контролю, із одного боку слід мати дослідні дані напружено –деформованого стану, а із іншого – адекватну числову модель, яка б із достатнім ступенем точності моделювала фактичний напружено – деформований стан перекриття. Monolithic ribbed slabs of silos is characterized by work with significant payloads, its cyclic application. For such structures, taking into account their specifics, exists possibility of overloading the slabs. In this case, arises the problem of monitoring the technical condition of the slab in the process cycles of loading - unloading silo. For qualitative control, on the one hand it is necessary to have experimental data of the stress - strain state, and on the other - an adequate numerical model, which would model the actual stress - strain state of the slab with a sufficient degree of accuracy.

Опис

Ключові слова

стан напружено-деформований, кафедра металевих та дерев'яних конструкцій, перекриття силосу монолітне, перекриття силосу ребристе

Бібліографічний опис

Адаменко В. Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях / В. Адаменко // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція : робоча програма та тези доповідей, 22 -23 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 29 - 30. - Бібліогр. : 2 назви. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset