Дослідження ефективноті урівноваження ГНСС-мереж

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З метою максимального вилучення систематичних похибок на етапі опрацювання ГНСС-мереж, створенних на основі декількох сесій спостережень, розроблено диференційний метод їх урівноваження. За диференційним методом пропонується частково замінити рівняння поправок виміряних векторів на рівняння поправок різниць цих векторів. Виконано порівняння результатів урівноваження двох мереж з ідеальними умовами видимості і з обмеженим доступом до супутників. Ефективність диференційного методу врівноваження ГНСС-вимірів порівняно з класичним параметричним становить 10-50%.
Опис
Ключові слова
похибки ГНСС-вимірів, диференційний метод урівноваження,, параметричний метод урівноваження, кафедра вищої геодезії та астрономії, кафедра фотограмметрії та геоінформатики
Бібліографічний опис
Третяк К. Р. Дослідження ефективноті урівноваження ГНСС-мереж / К. Р. Третяк, К. Б. Смолій, О. В. Серант // Інженерна геоезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 32-44. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання