Дослідження ефективноті урівноваження ГНСС-мереж

Ескіз

Дата

2015

Автори

Смолій, К. Б.
Серант, О. В.
Третяк, К. Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З метою максимального вилучення систематичних похибок на етапі опрацювання ГНСС-мереж, створенних на основі декількох сесій спостережень, розроблено диференційний метод їх урівноваження. За диференційним методом пропонується частково замінити рівняння поправок виміряних векторів на рівняння поправок різниць цих векторів. Виконано порівняння результатів урівноваження двох мереж з ідеальними умовами видимості і з обмеженим доступом до супутників. Ефективність диференційного методу врівноваження ГНСС-вимірів порівняно з класичним параметричним становить 10-50%.

Опис

Ключові слова

похибки ГНСС-вимірів, диференційний метод урівноваження,, параметричний метод урівноваження, кафедра вищої геодезії та астрономії, кафедра фотограмметрії та геоінформатики

Бібліографічний опис

Третяк К. Р. Дослідження ефективноті урівноваження ГНСС-мереж / К. Р. Третяк, К. Б. Смолій, О. В. Серант // Інженерна геоезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 32-44. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset