Вип. 62

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/156

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі України
  (КНУБА, 2015) Кучер, О. В.; Старовєров, В. С.; Акчуріна, Г. С.
  Зазначено, що неоднорідність дійсного гравітаційного поля призводить до неоднозначності у визначенні висот. Нормальні висоти, які використовують в Україні, належать до геопотенціальних систем висот, що потребує використання геопотенціальних чисел. Наведено методику вирівнювання нівелірних мереж, зважаючи на гравітаційне поле Землі. Розглянуто особливості вирівнювання нівелювання в геопотенціальних числах. Наведено загальні рекомендації щодо процесу вирівнювання та способи розв’язання проблем, які при цьому виникають. Запропоновано схеми обов’язкових робіт з вирівнювання нівелірної мережі в геопотенціальних числах. Наведено приклад вирівнювання нівелювання в геопотенціальних числах.
 • Документ
  Критерій якості, точності і повноти цифрової моделі рельєфу
  (КНУБА, 2015) Островський, А. В.
  Стосовно моделювання рельєфу залишаються невирішеними питання, серед яких основним є виявлення впливу різноманітних чинників на точність математичного моделювання рельєфу, вибір оптимальних математичних методів створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Проблема високоточного математичного моделювання є особливо важливою в задачах з проектування об’єктів за ЦМР, визначення гідрологічних характеристик, дослідження ерозійних процесів. Таким чином, проблема побудови ЦМР надалі залишається актуальною задачею як в науковому, так і в прикладному аспектах.
 • Документ
  Дослідження ефективноті урівноваження ГНСС-мереж
  (КНУБА, 2015) Смолій, К. Б.; Серант, О. В.; Третяк, К. Р.
  З метою максимального вилучення систематичних похибок на етапі опрацювання ГНСС-мереж, створенних на основі декількох сесій спостережень, розроблено диференційний метод їх урівноваження. За диференційним методом пропонується частково замінити рівняння поправок виміряних векторів на рівняння поправок різниць цих векторів. Виконано порівняння результатів урівноваження двох мереж з ідеальними умовами видимості і з обмеженим доступом до супутників. Ефективність диференційного методу врівноваження ГНСС-вимірів порівняно з класичним параметричним становить 10-50%.
 • Документ
  Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах
  (КНУБА, 2015) Гладілін, В. М.; Чуланов, П. О.; Шудра, Н. С.
  У статті запропоновано розглянути визначення моделі горизонтальних та вертикальних векторів зміщення точок (деформацій) промислового обладнання як динамічної системи в тривимірному просторі. Моделювання виконано на основі складання векторів за правилом паралелограма та множення векторів. Сучасне визначення і правильне використання даних про деформації дасть можливість збільшити строк планової та безпечної експлуатації промислового обладнання.
 • Документ
  Визначення кренів історичних споруд за методом наземного лазерного сканування
  (КНУБА, 2015) Шульц, Р. В.; Білоус, М. В.; Ковтун, В. Я.; Куліченко, Н. В.; Гончерюк, О. М.
  У роботі запропоновано методику визначення кренів історичних споруд за матеріалами наземного лазерного сканування. Розглянуто методику визначення переміщення споруд, що мають значну кількість площинних елементів. Наведено математичну модель апроксимації результатів сканування рівнянням площини за методом найменших квадратів. Отримані у двох циклах за апроксимацією рівняння площини порівняно через величину зміни нормальних векторів площини. Обчислення лінії нульового переміщення виконано за допомогою рівняння площини в неявній формі. Для отримання неявного рівняння площини використано алгоритм, що грунтується на обчисленні власних значень та нормованих власних векторів. Використовуючи лінії нульового переміщення, запропоновано алгоритм для визначення лінійного переміщення площини історичної споруди. Розроблену методику апробовано за матеріалами сканування історичної споруди, в зоні будівельних робіт у м. Києві.
 • Документ
  Вдосконалення методики розрахунку рівноцінних земельних ділянок сільськогосподарського призначення під час їх обміну
  (КНУБА, 2015) Чибіряков, В. К.; Малашевський, М. А.; Бугаєнко, О. А.
  У розрізі методики обміну земель під час впорядкування землеволодінь і землекористувань проаналізовано можливості врахування основних факторів впливу, зумовлених змінними соціально-економічними умовами. Запропоновано вдосконалену формулу розрахунку площ обмінюваних земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Визначено та обґрунтовано технічні показники, що характеризують фактори впливу для принципових випадків обміну сільськогосподарських земель.