Параметрична оптимізація колон при різній геометричній формі поперечного перерізу.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Гайдайчук, В. В.
Кошевий, О. О.
Кошева, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто чисельне дослідження оптимального проектування та підбір оптимального поперечного перерізу стальних колон, які працюють на стиск зі згином. Виконаний збір навантаження згідно будівельних норм. При розрахунку проведена мінімізація маси та зменшення поперечного перерізу, зроблені висновки про універсальність даної методики.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, параметрична оптимізація, оптимальне проектування, оптимізація стальних конструкцій, оптимізація колон різного поперечного перерізу, оптимізація Femap Nastran, parametric optimization, optimal design of steel structures, optimization of columns with different cross-section, optimization with Femap Nastran
Бібліографічний опис
Гайдайчук, В. В. Параметрична оптимізація колон при різній геометричній формі поперечного перерізу. / В. В. Гайдайчук, О. О. Кошевий, О. В. Кошева // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - 2018. - Вип. 66. - С. 78-89. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання