Основні поняття і терміни в новій дерев’яній рекреаційній архітектурі Карпатського регіону

Ескіз

Дата

2018

Автори

Савчук, А. І.
Габрель, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дослідженні обґрунтовано доцільність оновлення категорійно-понятійного апарату. Здійснено спробу актуалізації старих та введення нових термінів, які застосовуються в дерев’яній архітектурі Карпатського регіону в науковий обіг.

Опис

Ключові слова

Карпатський рекреаційний регіон, дерев’яна рекреаційна архітектура, архітектурно-планувальні вирішення, категорійно-понятійний апарат, Карпатский рекреационный регион, деревянная рекреационная архитектура, архитектурно-планировочные решения, категорийно-понятийный аппарат, Carpathian recreation region, wooden recreational architecture, architectural and planning decisions, category-conceptual apparatus

Бібліографічний опис

Савчук А. І. Основні поняття і терміни в новій дерев’яній рекреаційній архітектурі Карпатського регіону / А. І. Савчук, М. М. Габрель // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 508-518. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset