Модель визначення відповідності об’єкта містобудування містобудівним обмеженням

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рибак, Анатолій Іванович
Шахов, Анатолій Валентинович
Азарова, Ірина Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розвиток населених пунктів України супроводжується рядом проблем, вирішення яких є основною задачею державного регулювання містобудівної діяльності. Проте цілий ряд нових функцій у містобудуванні за останніми змінами законодавства у галузі делегується новим учасникам, що не завжди є обізнаними професіоналами у містобудуванні. Сучасні інформаційні технології можуть зробити містобудівну діяльність простою та доступною для всіх нових її суб’єктів за допомогою розроблення спеціалізованого програмного забезпечення. Тому в рамках дослідження запропоновано модель визначення відповідності розміщення об’єкта містобудування діючим містобудівним обмеженням, на базі якої визначено програмні інструменти для розроблення спеціалізованого програмного забезпечення, що дасть змогу визначати відповідність між намірами використання земельної ділянки та наявними можливостями території з містобудівної точки зору, а також вирішити зворотне завдання ‒ обрати в межах міста оптимальні в містобудівному контексті земельні ділянки під провадження певного виду господарської діяльності. Результати дослідження можуть бути використані інвесторами, керівниками проектів та забудовниками для обґрунтування місця розміщення господарської діяльності при розробці інвестиційних ідей та бізнес-планів.

Опис

Ключові слова

регулювання містобудівної діяльності, суб'єкти містобудування, містобудівна документація, план зонування території, програмне забезпечення у сфері містобудування

Бібліографічний опис

Рибак А. І. Модель визначення відповідності об’єкта містобудування містобудівним обмеженням / А. І. Рибак, А. В. Шахов, І. Б. Азарова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 57 - 63. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset