Підвищення ефективності календарного планування житлового будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Алтухова, Дар’я В’ячеславівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через негативний вплив на процес будівельно-монтажних робіт випадкових факторів, багато проектів завершуються з запізненням. Розуміння причинно-наслідкових зв'язків, на яких ґрунтується механізм роботи даної моделі, дає можливість прогнозувати процес з більш високою точністю. При проведенні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у процесі житлового будівництва було виявлено і систематизовано фактори, які впливають на процес будівництва. Розроблено діаграму, яка показує вплив різних факторів на процес будівництва, їх важливість та взаємозв’язок, що полегшує сприйняття будівництва об’єкта як єдиного цілого механізму, полегшує контроль процесу житлового будівництва. Така діаграма дозволяє виявити ключові взаємозв'язки між різними факторами, сприяє визначенню головних факторів, що найбільше впливають на розвиток виявленої проблеми. Правильна оцінка кожного фактору та їх взаємного впливу в календарному плануванні будівництва дозволить підвищити його ефективність. Виявивши причинно-наслідкові зв'язки, стає можливим точніше прогнозувати весь процес зведення об'єкта при оптимальних техніко- економічних показниках.
Опис
Ключові слова
житлове будівництво, організація, фактори, календарне планування, технологія будівельного виробництва, кафедра організації та управління будівництвом
Бібліографічний опис
Алтухова Д. В. Підвищення ефективності календарного планування житлового будівництва / Д. В. Алтухова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 195 - 200. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання