Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ

Анотація
На основі експериментальних і теоретичних досліджень показано принципову можливість використання металосилікатних композиційних матеріалів в якості електромагнітних екранів, здатних поглинати і розсіювати електромагнітне НВЧ-випромінювання. Запропоновано теоретичну модель, яка адекватно описує розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання гетерогенним матеріалом з діелектричної зв'язкою. Отримані вирази можуть бути використані при проектуванні складів електромагнітних екранів.
Опис
Ключові слова
металосилікатний, облицювальний, матеріал, ослаблення, відбивання, НВЧ-випромінювання, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Краснянський Г. Ю. Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ / Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 59. – С. 245-249. – Бібліогр. : 6 назв.