Тестовий електронний допуск до навчальних занять як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів

Анотація
Стаття присвячена тестовій електронній перевірці підготовки студентів до лабораторних, практичних та лекційних занять. Вона є ефективним засобом оптимізації та активізації самостійної роботи студентів при підготовці до аудиторних видів занять, а також поточного і рубіжного контролю.
Опис
Ключові слова
тести, електронна перевірка підготовки студентів, активізація самостійної роботи студентів, поточний і рубіжний контроль знань
Бібліографічний опис
Бурдейна Н. Б. Тестовий електронний допуск до навчальних занять як засіб активізації самостійної діяльності студентів / Н. Б. Бурдейна, І. О. Азнаурян, В. А. Глива // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХХХIX /За заг.ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – С. 29-32.-бібл.4