Впровадження моделей і методів нечіткої математики у процеси оброблення документів з технічного регулювання у будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Основну увагу приділено розробці алгоритму виявлення невизначеності, що спричинена наявністю надлишкової інформації в документації, згідно з якою здійснюється технічне регулювання будівельної галузі України. Особливо актуальним є виявлення конфліктів параметрів і правил, які пов’язані з реформуванням законодавства в частині, що стосується технічного регулювання галузі. Автоматичне виявлення невизначеності суттєво спрощує розробку проектної документації та проведення експертних оцінок на стадіях будівництва і експлуатації унікальних об’єктів. Проте реалізація подібних алгоритмів надає змогу суттєво покращити роботу інших організаційно- технічних систем за рахунок підвищення швидкості і надійності роботи підсистеми документообігу в умовах трансформацій. Наукова новизна результатів дослідження полягає у впровадженні моделей нечіткої математики в процеси оброблення текстової інформації. Результати роботи показано на прикладі визначення параметра технічного регулювання за наявності надлишкової інформації.
Опис
Ключові слова
конфлікт правил, оброблення даних, організаційно-технічна система, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Ісаєнко Д. В. Впровадження моделей і методів нечіткої математики у процеси оброблення документів з технічного регулювання у будівництві / Д. В. Ісаєнко, C. Д. Бушуєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 55-59. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання