Впровадження моделей і методів нечіткої математики у процеси оброблення документів з технічного регулювання у будівництві

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ісаєнко, Дмитро Валерійович
Бушуєв, Сергій Дмитрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Основну увагу приділено розробці алгоритму виявлення невизначеності, що спричинена наявністю надлишкової інформації в документації, згідно з якою здійснюється технічне регулювання будівельної галузі України. Особливо актуальним є виявлення конфліктів параметрів і правил, які пов’язані з реформуванням законодавства в частині, що стосується технічного регулювання галузі. Автоматичне виявлення невизначеності суттєво спрощує розробку проектної документації та проведення експертних оцінок на стадіях будівництва і експлуатації унікальних об’єктів. Проте реалізація подібних алгоритмів надає змогу суттєво покращити роботу інших організаційно- технічних систем за рахунок підвищення швидкості і надійності роботи підсистеми документообігу в умовах трансформацій. Наукова новизна результатів дослідження полягає у впровадженні моделей нечіткої математики в процеси оброблення текстової інформації. Результати роботи показано на прикладі визначення параметра технічного регулювання за наявності надлишкової інформації.

Опис

Ключові слова

конфлікт правил, оброблення даних, організаційно-технічна система, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Ісаєнко Д. В. Впровадження моделей і методів нечіткої математики у процеси оброблення документів з технічного регулювання у будівництві / Д. В. Ісаєнко, C. Д. Бушуєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 55-59. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset