До питання становлення інституту об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Лонський, Олександр Віталійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Питання розвитку інституту об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) є актуальною суспільно-політичною проблемою. Саме нерозвинутість цього інституту стало однією з ключових причин перенесення на рік реформи системи управління житловим господарством. ОСББ є однією з найважливіших структур громадянського суспільства, що «найближче» знаходиться до корінних потреб громадян. Там де вони існують, ОСББ значною мірою впливають на розвиток житлово-комунального господарства, стан якого представляє значну загрозу національній безпеці. Цей інститут сприяє самоорганізації громадян для вирішення їх спільних проблем у сфері житлового-комунального господарства. Держава має обмежений ресурс щодо фінансової підтримки реформування останнього. Тому для розвитку системи управління житлом потрібна самоорганізація самих мешканців, самоорганізація суспільства, яке має взяти на себе відповідальність за розвиток власного майна, реалізацію напрямів реформування.
Опис
Ключові слова
інститут об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків, реформа системи управління житловим господарством
Бібліографічний опис
Лонський О. В. До питання становлення інституту об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків / О. В. Лонський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 235 - 238. - Бібліогр. : 5 назв.