Організація системи енергоменеджмента для житлового сектору на основі міжнародного стандарту якості

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розкрито основні принципи формування системи енергетичного менеджменту житлового сектору на основі зарубіжного та першого вітчизняного досвіду, завдання та обов'язки працівника на посаді енергетичного менеджера, методи оцінки стану житлового сектору з позиції системи енергоменеджменту на основі міжнародного стандарту якості. Розглянуто структуру системи енергоаудиту, яка дозволяє без великих фінансових витрат досягти суттєвої економії енергії і знизити негативні наслідки у разі поганої роботи опалювальних систем в будівлях. Наведено основні етапи проведення енергетичного аудиту, який складається зі збирання інформації про: системи постачання енергоресурсів, аналіз режимів енергоспоживання, аналіз режимів експлуатації обладнання та систем обстеження стану розподілу енергоресурсів, системи електропостачання, розподільні мережі, електрообладнання, системи освітлення та телекомунікації.
Опис
Ключові слова
енергетичний менеджмент, енергоаудит, житловий сектор, міжнародний стандарт якості, енергія, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Чуприна Ю. А. Організація системи енергоменеджмента для житлового сектору на основі міжнародного стандарту якості / Ю. А. Чуприна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 128 - 134. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання