Енергетична оцінка як критерій обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Тарасюк, В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасний стан і якість роботи автомобільного транспорту багато в чому визначається ефективністю роботи міського транс-порту на вулично-дорожній мережі міст. Від якісних показників його роботи, в значній мірі, залежить економічний розвиток міст, рівень комфортності та умов життєдіяльності людей у населених пунктах країни. Оскільки рівень ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міста значною мірою визначається ефективністю функціонування місць максимальної концентрації транспортних потоків - транспортно-планувальних вузлів, то особливу увагу потрібно привернути саме до цих елементів вулично-дорожньої мережі міста. В зв’язку з цим аналіз та дослідження енерговитрат транспортного потоку як одного із критеріїв оцінки вибору інженерно-планувального рішення транспортно-планувальних вузлів є актуальним напрямом для подальших наукових досліджень. При цьому оптимізація їх планува-льних рішень розглядається лише як одна із складових при системному підході до мінімізації транспортних енерговитрат як на вулично- дорожній мережі міст, так і в транспортному комплексі України в цілому. В даній роботі розглянуто енергетичну оцінку як один критеріїв обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на прикладі транспортно- планувального вузла на перетині Кільцева дорога - проспект Перемоги - проспект Академіка Палладіна у місті Києві. Для здійснення відповідної оцінки використовується раніше запропонована модель оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей з врахуванням впливу окремих проектних параметрів, які характеризують вибір їх планувальних рішень, в порівнянні з моделлю визначення транспортних енерговитрат з допомогою інструменту для імітаційного моделювання - програмного комплексу PTV Vissim.
Опис
Ключові слова
транспортний потік, розрахункова модель, транспортні енерговитрати, перетин міських магістралей, транспортно-планувальний вузол, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Тарасюк В. Енергетична оцінка як критерій обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей / В. Тарасюк // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 11. – С. 22 - 30. – Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання