Формалізована модель ментального простору проектного менеджера /команди проекту

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2015
Автори
Веренич, Олена Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Реалізація проекту чи програми здійснюється у ментальному просторі, який включає в себе декілька ментальних просторів: проекту чи програми, зацікавлених сторін, проектного менеджера/команди проекту, рухомого контексту. Кожен простір впливає на ефективність впровадження проекту чи програми. Для результативного впровадження проектів і програм та збільшення активів знань необхідно провести дослідження всіх зазначених просторів. Використання математичного апарату є засобом для дослідження відповідних просторів, взаємозв’язків всередині просторів та поза їх межами. Такі засоби дозволяють об’єднати змістовне представлення щодо об’єктів дослідження, зафіксувати їх логічну структуру та притаманними їм засобами дослідити логічні властивості просторів. У статті розглянуто та досліджено ментальний простір проектного менеджера/команди проекту. На основі цього запропоновано підхід щодо формалізації цього простору з використанням математичної теорії множин. Виокремлено основні множини: знань, практики та умінь, які містять ментальний простір. Досліджено потужність цих множин, визначено, які операції над множинами можна проводити. Запропоновано функцію перетворення елементів однієї множини у елементи іншої множини.
Опис
Ключові слова
проект, програма, управління проектами, ментальний простір, функція, множина, знання, практика, уміння, функція перетворення, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору проектного менеджера /команди проекту / О. В. Веренич // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 23 - 29. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання