Регіональні особливості формування освітньо-інтеграційного процесу : Україна та світ

Ескіз

Дата

2017

Автори

Карпенко, Андрій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Розвиток України, у загальному контексті європейської інтеграції, та приєднання України до Болонського процесу, передбачає розбудову національної системи вищої освіти з урахуванням загальних принципів побудови систем вищої освіти Європейських країн. Процеси інтеграції України до світового освітнього простору зумовлюють необхідність підготовки фахівців високого рівня, здатного до реалізації усіх видів професійної діяльності, зокрема, дослідницької.

Опис

Ключові слова

європейська інтеграція, університецька педагогічна освіта

Бібліографічний опис

Карпенко А. В. Регіональні особливості формування освітньо-інтеграційного процесу : Україна та світ / А. В. Карпенко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 3 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 67 - 69. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset