Оцінка впливу транзитної витрати на характеристики розподільчих дренажних трубопроводів

Ескіз

Дата

2023-02

Автори

Кравчук Андрій
Кравчук Олександр
Ломако Артем
Кравчук Ольга

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі на основі проведеного аналізу диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в напірних розподільчих дренажних трубопроводах, запропоновано методику розрахунку похибки, яка виникає при визначенні витрати в початковому перерізі трубопроводу при пропуску ним транзитної витрати. Аналіз представлено в безрозмірному вигляді. Вплив транзитної витрати на основний потік оцінено за допомогою величин коефіцієнта опору дренажного трубопроводу і узагальненого параметра розподільчої дрени А, який враховує її конструктивні і фільтраційні характеристики. Отримані розрахункові формули досить прості і зручні у використанні. Запропонована методика дозволяє виконувати розрахунки дренажних трубопроводів, які працюють при наявності транзитної витрати, за методикою розрахунку даних труб, що розподіляють воду без пропуску транзиту. При цьому визначається можлива похибка, яка вноситься в результати розрахунку. Для ілюстрації отриманих залежностей в роботі наведено відповідні графіки. Результати проведеного аналізу дозволяють визначити границі, в яких можна користуватись спрощеною методикою розрахунку даних труб і оцінити похибку, що виникає при цьому.

Опис

Ключові слова

розподільчий дренажний трубопровід, гідравлічний коефіцієнт тертя, коефіцієнт фільтрації, фільтраційний опір, транзитна витрата рідини, змінна витрата рідини, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Оцінка впливу транзитної витрати на характеристики розподільчих дренажних трубопроводів / А. М. Кравчук, О. А. Кравчук, А. О. Ломако, О. Я. Кравчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-тех. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. М. М. Дьомін. -Київ, 2023. - Вип. 82. - С. 213 - 219. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced