Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець

Ескіз

Дата

2014

Автори

Удод, В. М.
Вільдман, І. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

Встановлені наукові закономірності розвитку гідроекосистем (ГЕ) р. Інгулець, що дало змогу на цій основі запропонувати комплексні екологічні методи контролю за станом водної системи. Беручи до уваги високий рівень забрудненості р. Інгулець, найбільш інформативним методом контролю, на наш погляд, є екологічний біоценотичний рівень за рахунок використання природного ресурсу ГЕ – асиміляційного потенціалу; а при використанні екологічного біоценотичного потенціалу визначають біохімічну активність важких металів по відношенню до біо- та гідроекосистем. Запропоновані методи визначають порушення трофічних, саморегулюючих зв’язків в ГЕ, що дозволяє своєчасно розробити водоохоронні заходи.

Опис

Ключові слова

трофічні зв’язки, саморегулюючі зв’язки, асиміляційний потенціал, екологічний біоценотичний потенціал, гідроекосистема

Бібліографічний опис

Удод В. М. Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець / В. М. Удод, І. Л. Вільдман // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 87 - 92 – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset