Моделювання точності геодезичних спостережень при проведені моніторингу стану магістральних газопроводів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті виконаю перехід від параметрів напружено-деформованого стану трубопроводу до моделювання точності геодезичних спостережень за переміщенням газопроводу. Запропоновано формули для переходу та для розрахунку середньоквадратичних похибок вертикальних та горизонтальних переміщень трубопроводу. Встановлено функціональну залежність між значенням середньо квадратичної похибки моделювання величини переміщення та середньо квадратичною похибкою значення приросту моменту при моделюванні напружено - деформованого стану системи. Крім того,проаналізовано літературу, що підтверджує відсутність вітчизняних нормативних документів, що регламентують порядок, склад і точність геодезичних робіт для контролю стану підземних газопроводів. Експериментально підтверджено вплив ґрунтового масиву на положення трубопроводу. Подібний системний підхід дозволяє виявити, спростувати чи підтвердити характер впливу зміни (варіації) фізико-механічних показників на результати чисельного моделювання, на яких виконується розрахунок точності виконання геодезичних робіт, стосовно виявлення та попередження розвитку деформацій трубопроводів.
Опис
Ключові слова
напружено-деформованого стану, газопровідна система, геодезичний моніторинг, моделювання точності, напряженно-деформированное состояния, газопроводная система, геодезический мониторинг, моделирование точности, stress-strain state, gas pipeline system, geodetic monitoring, accuracy modeling, кафедра інженерної геодезії, кафедра опору матеріалів
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Моделювання точності геодезичних спостережень при проведені моніторингу стану магістральних газопроводів / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Р. Шульц. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 67. – С. 22 - 34. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання