Вип. 67

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержня
  (КНУБА, 2019) Исаев, А. П.; Гуляев, Ю. Ф.; Стрилец, В. С.; Чуланов, П. О.
  На примере вертикального стержня из низкоуглеродистой стали, который жестко закреплен и деформируется в результате осадки нижнего основания, сделан расчет точности измерения деформации растяжения при условии, что она позволит отследить предел упругости. Показана возможность измерения деформации с помощью тензометрических датчиков. Рассмотрены вопросы мониторинга такой конструкции
 • Документ
  Моделювання точності геодезичних спостережень при проведені моніторингу стану магістральних газопроводів
  (КНУБА, 2019) Чибіряков, В. К.; Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  У статті виконаю перехід від параметрів напружено-деформованого стану трубопроводу до моделювання точності геодезичних спостережень за переміщенням газопроводу. Запропоновано формули для переходу та для розрахунку середньоквадратичних похибок вертикальних та горизонтальних переміщень трубопроводу. Встановлено функціональну залежність між значенням середньо квадратичної похибки моделювання величини переміщення та середньо квадратичною похибкою значення приросту моменту при моделюванні напружено - деформованого стану системи. Крім того,проаналізовано літературу, що підтверджує відсутність вітчизняних нормативних документів, що регламентують порядок, склад і точність геодезичних робіт для контролю стану підземних газопроводів. Експериментально підтверджено вплив ґрунтового масиву на положення трубопроводу. Подібний системний підхід дозволяє виявити, спростувати чи підтвердити характер впливу зміни (варіації) фізико-механічних показників на результати чисельного моделювання, на яких виконується розрахунок точності виконання геодезичних робіт, стосовно виявлення та попередження розвитку деформацій трубопроводів.
 • Документ
  Актуальність узгодження нормативних вимог під час побудови полігонометрії згущення з можливостями сучасних електронних приладів
  (КНУБА, 2019) Литвин, Г. М.; Бондар, С. А.
  У статті розглянуто стан побудови полігонометрії згущення на даний час, проаналізовано нормативну літературу, яка регламентує точність побудови, обґрунтовано необхідність та визначені шляхи зменшення категорій ходів полігонометрії без згуби точності при вимірюванні ліній електронним тахеометром. Звернена увага на виконання кількості прийомів вимірювання кутів в різних категоріях ходів полігонометрії при застосуванні електронних тахеометрів. Також, визначено необхідність змін в побудові знімальної мережі, що розвивається на основі полігонометрії згущення, побудованої із застосуванням електронних тахеометрів.
 • Документ
  Дослідження методики застосування скануючого тахеометра Topcon IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм
  (КНУБА, 2019) Віват, А. Й.; Назарчук, Н. О.
  У статті досліджено можливість застосування електронного тахеометра для побудови просторової 3D-моделі інженерного об’єкта. Об’єктом вибрано пам’ятник Митрополитові Андрею Шептицькому у м. Львові. Прилад для сканування – електронний тахеометр Topcon IS301 з прикладним програмним забезпеченням Image master. Прив’язку до міжнародної системи координат виконано RTN GNSS приймачем Stonex S900a з польовим програмним забезпеченням Carlson SurvCE. Прив’язку марок геодезичної основи та сканів виконано за розробленою методикою з контролем точності безпосередньо у полі.