Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств : етимологія та типологія систем діагностики

Ескіз

Дата

2017

Автори

Рижакова, Галина Михайлівна
Приходько, Дмитро Олександрович
Предун, Костянтин Миронович
Лугіна, Тетяна Сергіївна
Коваль, Тимур Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна організація (підприємство) специфічного типу. В якості першої складової запровадженої методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Будівельний проект – мобільне підприємство» (БП-МП). На основі модернізації змісту операційної системи ІБП модель пропонує формування організаційних структур управління (ОСУ) ІБП у форматі мобільного підприємства здійснювати на базі інтеграції «конструктивів ОСУ ІБП» – фрагментів ОСУ мобільного підприємства на різних рівнях. Основу керуючого осередка створюваної ОСУ МП ІБП складає проектний офіс, що координує діяльність аналітичних груп на середньому рівні ОСУ та матрично-упорядкованими підрозділами на нижньому рівні реалізації ІБП.

Опис

Ключові слова

інвестиційно-будівельний проект, мобільна будівельна організації, функціонально-економічна діагностика, операційна система, «конструктив» організаційної структури управління ІБП, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Бібліографічний опис

Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств : етимологія та типологія систем діагностики / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 159 - 165. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset