Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств : етимологія та типологія систем діагностики

Анотація
Вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна організація (підприємство) специфічного типу. В якості першої складової запровадженої методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Будівельний проект – мобільне підприємство» (БП-МП). На основі модернізації змісту операційної системи ІБП модель пропонує формування організаційних структур управління (ОСУ) ІБП у форматі мобільного підприємства здійснювати на базі інтеграції «конструктивів ОСУ ІБП» – фрагментів ОСУ мобільного підприємства на різних рівнях. Основу керуючого осередка створюваної ОСУ МП ІБП складає проектний офіс, що координує діяльність аналітичних груп на середньому рівні ОСУ та матрично-упорядкованими підрозділами на нижньому рівні реалізації ІБП.
Опис
Ключові слова
інвестиційно-будівельний проект, мобільна будівельна організації, функціонально-економічна діагностика, операційна система, «конструктив» організаційної структури управління ІБП, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра теплогазопостачання і вентиляції
Бібліографічний опис
Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств : етимологія та типологія систем діагностики / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 159 - 165. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання