Об'єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану населеного пункту

Ескіз

Дата

2017

Автори

Максимова, Юлія Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сьогодні важливими питаннями є створення єдиного інформаційного простору для розробників і користувачів містобудівної документації з метою забезпечення можливості організації оперативного обміну даними між учасниками містобудівної діяльності. Виникає необхідність переходу від картографічного до геоінформаційного моделювання та прогнозування розвитку території на основі багатофакторного аналізу просторової взаємодії об'єктів і явищ міського середовища. В роботі розглянуто структуру та загальні вимоги до об’єктно-реляційної моделі геопросторових даних, що містять проектні рішення генерального плану. Моделі за методологією об’єктно-орієнтованого підходу реалізують методи, які дозволяють відслідковувати динаміки в процесі реалізації концепцій генерального плану або його зміни, що потребує моделювання поведінки об’єктів містобудування.

Опис

Ключові слова

містобудівна документація, генеральний план, база геопросторових даних, об’єктно-реляційна модель геопросторових даних, кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Бібліографічний опис

Максимова Ю. С. Об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану / Ю. С. Максимова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 92 - 100. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset