Структуризація статей і елементів собівартості як елемент техніко-економічного аналізу з метою оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Крикун, Костянтин Васильович
Оліферук, Сергій Леонідович
Рязанов, Андрій Сергійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Ефективність використання поточних витрат виробничих ресурсів є основою прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. Це потребує щорічного планування і впровадження конкретних інноваційних заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання усіх виробничих ресурсів за всіма структурними статтями і елементами собівартості. З цією метою розроблена структуризація собівартості за основними статтями витрат і елементами витрат у кожній статті. Зокрема, виконана структуризація основної статті собівартості – прямих безпосередніх витрат. Крім того, здійснено аналіз всіх складових елементів статті прямих витрат, зокрема, витрат основних і допоміжних матеріалів, енергетичних ресурсів, витрат заробітної плати, на експлуатацію машин і механізмів. Аналогічно розроблена структуризація двох основних частин непрямих витрат, тобто загальновиробничих і адміністративних. Така детальна структуризація витрат собівартості дає можливість більшої конкретизації при плануванні і впровадженні інноваційних заходів зниження витрат та підвищення рівня доходності і конкурентоспроможності фірми.
Опис
Ключові слова
поточні виробничі витрати (собівартість), загальновиробничі витрати, прямі витрати, адміністративні витрати, матеріальні ресурси, трудові ресурси, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Крикун К. В. Структуризація статей і елементів собівартості як елемент техніко-економічного аналізу з метою оптимізації витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства / К. В. Крикун, С. Л. Оліферук, А. С. Рязанов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 139-142. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання