Історія та культура українського та російського народів на сторінках часопису «Вестник Европы» у 1860-1880-х рр

Ескіз

Дата

2015

Автори

Єгоров, Владислав Володимирович
Дьомін, Петро Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Одна з провідних тем на сторінках часопису «Вестник Европы», що виходив в столиці Російської імперії, була пов’язана з висвітленням проблем історії, рис культури українського та російского народів, станом їх вивчення історичною наукою в Малоросії [17, с. 872-874]. Провідне місце в цьому напрямку публікацій часопису посідали численні дослідження М. І. Костомарова з Давньоруської історії, в котрій вчений вбачав час виокремлення українського та російського народів [7, с. 7, 8, 15, 24, 27, 30 ; 12, с. 867]. На переконання вченого, в період давньої Русі федеративні риси були характерним для усіх давніх народів, отже давня Русь являла собою зібрання земель з єдиною династією, своїми місцевими народами, об’єднаними єдиною церквою [12, с. 870-871]. Водночас вчений відкидав викладені в художніх творах безпідставні випади проти зображених ним національних особливостей російського державного устрою та життя, оскільки їх зміст був заснований на архівах джерелах [12, с. 875, 878]. Характеристику доби козаччини в історії українського народу у середини XVII ст. частково виклав у своїй розвідці відомий мовознавець, провідний автор «ВестникаЕвропы» О. М. Пипін [18, с. 21.]

Опис

Ключові слова

співіснування російської мови, співіснування української мови, історія українського народу, історія російського народу, часопис "Вестник Европы", кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Єгоров В. В. Історія та культура українського та російського народів на сторінках часопису «Вестник Европы» у 1860-1880-х рр / В. В. Єгоров, П. О. Дьомін // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – - С. 313 - 319. - Бібліогр. : 24 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset