Опис лінійних просторів за допомогою комбінаторних конфігурацій

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано оригінальний підхід до застосування біноміальних коефіцієнтів трикутника Паскаля з точки зору просторової геометрії. Елементи трикутника Паскаля розглядають як параметри розмірності лінійних просторів. Розроблено алгоритм формування квадрата і трикутника в просторах різних розмірностей. Запропонована формула зв'язку між параметрами цих фігур в лінійних просторах різних розмірностей і біноміальними коефіцієнтами.
Опис
Ключові слова
розмірність простору, куб, гіперкуб, тетраедр, трикутник Паскаля, біноміальні коефіцієнти, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Турчанінова Л. І. Опис лінійних просторів за допомогою комбінаторних конфігурацій / Л. І. Турчанінова, І. В. Давидов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 10. – С. 134 - 137. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання