Вип. 10

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/336

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 15
 • Документ
  Система «разделяемых ценностей» как интегратор проектного сообщества
  (КНУБА, 2012) Ярошенко, Н. П.
  Рассматривается модель разделяемой ценности заинтересованных сторон проектов и программ развития как системного интегратора. Анализируются модели создания добавленной ценности в программах развития организаций. Представлена математическая модель развития ядра ценностей сообщества проекта развития организации.
 • Документ
  Формирование ядра ценностей в программах развития финансовых организаций
  (КНУБА, 2012) Ярошенко, Р. Ф.; Ярошенко, Т. А.
  Рассмотрены модели формирования и развития ядра ценностей финансовых организаций для ее устойчивого функционирования на конкурентных рынках. Анализируются модели создания добавленной ценности в программах развития организаций. Представлена математическая модель развития ядра ценностей организации на примере финансового учреждения.
 • Документ
  Розробка методу оцінки ефективності портфеля проектів розвитку торгових мереж
  (КНУБА, 2012) Гиба, М. І.
  Охарактеризовано особливості розвитку торгових мереж. Проаналізовано наявні методи оцінки розвитку торгових мереж. Запропоновано проектний підхід до оцінки розвитку торгових мереж. Розроблено метод оцінки ефективності портфеля проектів розвитку торгових мереж.
 • Документ
  Опис лінійних просторів за допомогою комбінаторних конфігурацій
  (КНУБА, 2012) Турчанінова, Л. І.; Давидов, І. В.
  Запропоновано оригінальний підхід до застосування біноміальних коефіцієнтів трикутника Паскаля з точки зору просторової геометрії. Елементи трикутника Паскаля розглядають як параметри розмірності лінійних просторів. Розроблено алгоритм формування квадрата і трикутника в просторах різних розмірностей. Запропонована формула зв'язку між параметрами цих фігур в лінійних просторах різних розмірностей і біноміальними коефіцієнтами.
 • Документ
  Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери
  (КНУБА, 2012) Цюцюра, С. В.; Криворучко, О. В.; Цюцюра, М. І.
  Присвячено принципам формування системи ключових показників ефективності бюджетної сфери та визначенню ролі ключових показників при аналізі її діяльності.
 • Документ
  Дослідження функції наявності дефекту типу «тріщина» на цифрових зображеннях об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2012) Горда, О. В.
  Досліджено функції наявності дефекту типу «тріщина» на цифрових зображеннях об’єктів будівництва. Здійснено класифікацію топологій ланок тріщини за фігурою її представлення. Визначено вимоги та особливості реалізації оцінки функції наявності.
 • Документ
  Метод нечіткого визначення границь повної керованості системи водопостачання міста за рахунок власних ресурсів в умовах її планового розвитку
  (КНУБА, 2012) Соловей, О. Л.
  Розглянуто проблему ймовірнісного підходу для розв’язання задачі визначення границь повної керованості мережі за рахунок власних ресурсів. Запропоновано метод, який на основі правил нечітких продукцій для будь-якого часу T функціонування системи водопостачання міста дає змогу визначити «довжину» інтервалу її повної керованості за рахунок власних ресурсів на T + ti -му часовому проміжку її планового розвитку. Наведено приклад нечіткого логічного виведення «довжини» інтервалу, на основі якого зроблено висновок щодо можливостей повної керованості мережею.
 • Документ
  Ієрархічні інформаційні технології в управлінні навчальним процесом
  (КНУБА, 2012) Веренич, О. В.; Подчасова, Т. П.
  Проаналізовано перспективність ієрархічного підходу при реалізації сучасних інформаційних технологій управління учбовим процесом. Велику увагу приділено проблемам міжрівневої координації у ієрархічних структурах управління навчальним процесом.
 • Документ
  Формування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій предметних областей
  (КНУБА, 2012) Задоров, В. Б.; Демченко, В. В.; Шпирний, В. Т.; Бондаренко, І. В.
  Запропоновано одну концепцію побудови ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій функціональних предметних областей інвестиційно-будівельного комплексу з метою підвищення рівня інтероперабельності сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС), що застосовуються в життєвому циклі будівель та споруд.
 • Документ
  Фінансові механізми підвищення енергоефективності вищих навчальних закладів освіти
  (КНУБА, 2012) Павленко, Н. М.
  Розглянуто особливості фінансування державних вищих навчальних закладів в умовах сьогодення. Вивчено переваги та недоліки існуючого підходу. З метою забезпечення можливостей фінансування заходів з підвищення енергоефективності в освітніх установах запропоновано використання механізму державно-приватного партнерства.