Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гетун, Галина В'ячеславівна
Колякова, Віра Маркусівна
Безклубенко, Ірина Сергіївна
Баліна, Олена Іванівна
Мельник, Володимир Ігорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Серед стихійних лих перше місце у світі за даними ЮНЕСКО, займають землет- руси. Сейсмологія –це наука, яка вивчає залеж- ність тектонічних процесів, причин землетру- сів та можливість їх прогнозування. Сейсмобезпечне будівництво є однією з нага- льних проблем у країнах, де присутні сейсмо- небезпечні райони. В умовах економічної кризи гостро постають питання економії коштів на зведення матеріальних фондів країни. Зокрема, у сейсмічно активних районах вартість будів- ництва може бути у декілька разів вища, ніж у «спокійних» регіонах. В останні роки в Україні має місце тенденція проектування висотних будівель. Проектування та зведення висотних будівель потребує знач- них матеріало-технічних ресурсів. Нерідко бу- дівництво таких споруд призупиняється на три- валий час у зв’язку з браком коштів. В роботі наведені деякі принципи, яких слід дотримуватись при проектуванні та зведенні висотних каркасно-монолітних будівель у сей- смічних зонах для економії матеріально- технічних ресурсів. Показано можливість зменшення витрат за умови використання сейсмоізоляції. Показані основні конструктивні схеми висотних буді- вель, які можуть бути сейсмостійкими.

Опис

Ключові слова

сейсміка, динаміка, висотна будівля, сейсмоізоляція, гумово-металеві опори, seismic, dynamics, high-rise building, seismic isolation, rubber-metal supports, кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, кафедра технологій проектування та прикладної математики, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах / Г. В. Гетун, В. М. Колякова, І. С. Безклубенко [ та ін. ] // Будівельні конструкціїї. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4. - С. 39-48. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced