Управління якістю будівництва

Ескіз

Дата

2019

Автори

Титок, В.В.
Ємельянова, О.М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Правильний вибір методу і засобів управління дає можливість успішно реалізовувати проекти, що у свою чергу безпосередньо впливає на їх конкурентоспроможність. Якість будівельної продукції, так само як і якість будівельних (оздоблювальних) матеріалів, а також будівельних технологій, включаючи проектні та інші інженерні рішення, повинні бути на порядок вище сформованого середнього рівня. Найважливішою функцією управління якістю продукції будівництва є стимулювання учасників будівельного виробництва до поліпшення якісних характеристик створюваної продукції. Управлінський вплив не тільки стимулює високоякісне будівництво, а й адекватно реагує на всі події в інвестиційно-будівельній сфері: організаційні, структурні, фінансові, технічні та інші зміни. У статті розглядається такий параметр проекту як якість, проводиться порівняння досвіду впровадження системи управління якістю у вітчизняних будівельних організаціях та будівельних організаціях деяких закордонних країн. Зосереджується увага на найбільш розповсюджених методах та програмах, що спрямовані на підвищення якості продукції. Проведене дослідження вітчизняної та закордонної систем управління та контролю якістю показало, що система управління та контролю якості у закордонних країнах організована чіткіше й ефективніше, ніж в нашій країні, і, безумовно, позитивний досвід слід взяти на озброєння нашим будівельним (і не тільки) компаніям, що тільки підвищити їх конкурентоспроможність. У підсумку, у виграші будуть всі учасники будівельного проекту: споживач кінцевого результату, замовник-забудовник, інвестор, страхові компанії, органи влади та ін.

Опис

Ключові слова

якість, управління, управління проектом, система управління якістю, будівельний контроль, європейські норми, стандарти якості

Бібліографічний опис

Титок В. В. Управління якістю будівництва / О. М. Ємельянова, В. В. Титок // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. – Вип. 41. Технічний. - С. 46-53. - Бібліогр. : 3 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset