Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Стеценко, Сергій Павлович
Бєлєнкова, Ольга Юріївна
Литвиненко, Олександр Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівництво є одним із секторів національної економіки, які мають виражену сезонність. Вплив сезонних коливань потрібно враховувати при прогнозуванні доходів та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення та формуванні оборотних активів будівельного підприємства. На рівні окремого будівельного підприємства надзвичайно важливим завданням є розробка заходів з антикризового управління, створення інструментарію, який дозволяє адаптуватись до економічної циклічності та уникнути економічної кризи. У статті запропоновано комплекс заходів, що допоможуть підприємству враховувати вплив циклічних коливань у власній діяльності та упереджувати кризовий розвиток. У результаті урахування чинника циклічності будівельне підприємство має змогу більш точно прогнозувати показники власної діяльності.
Опис
Ключові слова
будівельне підприємство, вартість будівельних матеріалів, виручка від реалізації продукції, циклічність, сезонні коливання, кафедра економіки будівництва, кафедра організації та управління будівництвом
Бібліографічний опис
Стеценко С. П. Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва / С. П. Стеценко, О. Ю. Бєлєнкова, О. В. Литвиненко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 179 - 185. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання