Принципи переходу до циркулярної економіки

Ескіз

Дата

2021

Автори

Бушуєв, С. Д.
Бушуєва, Н. С.
Ачкасов, І. А.
Козир, Б. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проблема створення ефективних моделей, методів та засобів стратегічного управління проектів та програм розвитку організацій в умовах переходу до циркулярної економіки. Глобальні тренди розвитку організацій доводять що світ трансформується з пришвидшенням. Життєвий цикл знань, та технологій управління складними проектами та програмами суттєво скорочується. Технічна та технологічна складність проектів розвитку організацій збільшується за рахунок інновацій. Ці тренди формують суттєві виклики у розвитку систем управління проектами та програмами формування циркулярної економіки в Україні. Особливо це стосується проектів та програм в умовах невизначеності стосовно впливів COVID 19 та очікування глобальної кризи після пандемії.

Опис

Ключові слова

кафедра управління проектами, циркулярна економіка

Бібліографічний опис

Принципи переходу до циркулярної економіки / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, І. А. Ачкасов, Б. Ю. Козир // Управління проектами у розвитку суспільства : XVIII Міжнародна конференція. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей, Київ, 15 травня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Укр. асоціація упр. проектами, Академія упр. проектами ; відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2021. – C. 120 - 126. – Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced