Розроблення формальних моделей для автоматизації виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції

Ескіз

Дата

2018

Автори

Голуб, Зоряна Дмитрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Онлайн-спільноти користуються значною популярністю як платформи для здійснення інформаційної діяльності. Відповідно управлінська ланка онлайн-спільнот стикається з проблемою виявлення негативного для функціонування спільноти явища – інформаційно-психологічної маніпуляції (ІПМ). Виявлення ІПМ вручну є часо- та трудозатратним процесом. Запропоновано формальні моделі онлайн-спільноти, тактики ІПМ та вказівника ІПМ, які необхідні для розроблення автоматизованих методів і засобів виявлення ІПМ. Запропоновано формальну модель спільноти, виділено ключові ознаки онлайн-спільноти необхідні для виявлення ІПМ та поділено їх за етапами і методами виявлення ІПМ, у яких вони використовуються. Формальна модель тактики ІПМ складається з елементів, які дають змогу відобразити їх як послідовну схему використання шаблонів. Крім того, запропоновано схему визначення вказівника прийому ІПМ, який дає можливість швидко ідентифікувати фрагменти дискусій, які потребують перевірки на наявність ІПМ та визначити набір тактик ІПМ, які найімовірніше використовувались у прецеденті.

Опис

Ключові слова

інформаційно-психологічна маніпуляція, онлайн-спільнота, вказівник прийому ІПМ, тактика ІПМ, прийом ІПМ

Бібліографічний опис

Голуб З. Д. Розроблення формальних моделей для автоматизації виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції / З. Д. Голуб // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 85 – 91. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset