Теоретична ідентифікація сил опору, що діють на криволінійні бурильні колони

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Гайдайчук, В. В.
Худолій, С. М.
Гловач, Л. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Останнім часом питання оптимізації технології буріння криволінійних нафтових та газових свердловин стають особливо актуальними [1-4]. Поставимо задачу про визначення статичних внутрішніх і зовнішніх сил, що виникають у криволінійній бурильній колоні (БК) на різних етапах її функціонування. Оскільки у вихідному стані колона має прямолінійну форму, а в кінцевому стані обрис її пружної лінії здобуває форму істотно нелінійної кривої, для опису її напружено-деформованого стану будемо застосовувати теорію гнучких криволінійних стрижнів. При цьому будемо вважати, що завдяки малості діаметра труби колони в порівнянні з радіусом кривизни її осьової лінії, її матеріал працює в пружній стадії. Тому при постановці задачі згинання бурильних колон справедливе лінійне формулювання закону Гука.
Опис
Ключові слова
буріння криволінійних нафтових та газових свердловин, криволінійні бурильні колони
Бібліографічний опис
Гайдайчук В. В. Теоретична ідентифікація сил опору, що діють на криволінійні бурильні колони / В. В. Гайдайчук, С. М. Худолій, Л. В. Гловач // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 52-60. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання