Критерії відбору для підвищення професійної компетентності китайських викладачів в Україні

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ван Їнсін

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Нині не викликає сумнівів важливість освіти та інших форм розвитку компетенцій. Вони є ключовим фактором продуктивності, інноваційного потенціалу та конкуренто-спроможності. В умовах динамічного середовища реалізація сучасних міжнародних проектів та програм багато в чому залежить від грамотного застосування компетентнісного підходу. Останні дослідження активів знань свідчать про те, що основні проблеми стратегічного управління пов’язані саме з можливостями та компетенціями організацій. Розвиток компетенції розглядається як раціональний процес, що має кінцевий результат, який можна контролювати без серйозних проблем на основі досліджень та інших міркувань. Виходячи з певних заздалегідь визначених цілей (наприклад, придбання певних знань і навичок), передбачається, що на основі педагогічних і психологічних знань можна розробити і впровадити навчальний процес таким чином, щоб це призвело до досягнення визначених цілей. Янченський політехнічний інститут використовує п’ять базових критеріїв компетентності викладачів: загальнокультурний, загальнопрофесійний, комунікативний, особистісний, саморозвиток та самоосвіту. На основі комплексної експертної оцінки перевіряються всі критерії та приймаються кадрові рішення.

Опис

Ключові слова

динамічне середовище, компетентнісний підхід, критерії компетентності

Бібліографічний опис

Ван Їнсін. Критерії відбору для підвищення професійної компетентності китайських викладачів в Україні / Ван Їнсін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 98-102. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset