Подолання невизначеності в девелоперських моделях організації будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Скакун, Євген Вячеславович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто трирівневу організаційно-технологічну модель підготовки будівництва, що удосконалює перелік робіт, які формуються ще на початковому етапі впровадження проекту: від документального підтвердження замовника до інших, таких як інженерної, організаційної та технологічної підготовки. Сформовано графічну сітьову модель, яка враховує зв'язки всіх учасників будівельного виробництва з врахуванням їх можливих меж відповідальності. В роботі розглянуто імітаційну модель уникнення ризику, сутність якої полягає в імітаційному або варіантному моделюванні ймовірностей змін параметрів у роботах, виявлено діапазон можливих значень параметрів робіт, які складно передбачити. У процесі дослідження було розроблено математичну модель "Багатокритеріальне коригування параметрів технологій будівництва", яка буде розраховувати альтернативний варіант вибору будівельної технології.
Опис
Ключові слова
організація будівництва, сітьова організаційна модель, організаційно-технологічна модель, моделювання будівництва, девелоперські організації, подолання невизначеності, кафедра організації будівництва
Бібліографічний опис
Скакун Є. В. Подолання невизначеності в девелоперських моделях організації будівництва / Є. В. Скакун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 192 - 197. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання