Використання спеціальних скінченних елементів з тріщиною в задачах механіки руйнування при нестаціонарних динамічних навантаженнях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Солодей, І. І.
Гуляр, О. І.
Вабіщевич, М. О
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі нових типів спеціальних скінченних елементів розроблена ефективна методика дослідження перехідних процесів динамічного деформування просторових тіл обертання та призматичних тіл з тріщинами. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів.
Опис
Ключові слова
просторові тіла обертання, призматичні тіла з тріщинами, скінченні елементи (СЕ), спеціальні скінченні елементи, напіваналітичний метод скінченних елементів, нестаціонарні динамічні навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Солодей І. І. Використання спеціальних скінченних елементів з тріщиною в задачах механіки руйнування при нестаціонарних динамічних навантаженнях / І. І. Солодей, М. О. Вабіщевич, О. І. Гуляр // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 49 - 64. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання