Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації

Ескіз

Дата

2017

Автори

Дикий, Олександр Віталійович
Іщенко, Тетяна Михайлівна
Омеляненко, Оксана Павлівна
Зінченко, Мирослава Михайлівна
Некрутенко, Оксана Вячеславівна
Локтіонова, Яна Федорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, яке втілене в створенні концепції, що враховує діючі методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і розвиває їх завдяки введенню нових порогових значеннь коефіцієнтів при розрахунку двофакторної моделі ризикового оточення будівельного підприємства. В основу побудови двофакторної моделі покладено методи дисипації (розподілу) ризику, що являють собою найбільш гнучкі інструменти управління. Один з основних методів дисипації полягає у розподілі загального (інвестиційного – для реалізації будівельного проекту) ризику між всіма учасниками, зацікавленими в успіху діяльності підприємства. У сучасних форсованих, вкрай невизначених та малопрогнозованих умовах діяльності запропонована вербально-алгоритмічна методика антисипативного управління, що є ефективним напрямом розвитку управлінського процесу з позиції удосконалення його взаємодії з середовищем функціонування підприємства в складі інтегрованої будівельної структури за участю держави при реалізації проектів державно-приватного партнерства (ДПП).

Опис

Ключові слова

ризик, інвестиційний проект, антисипативне управління, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра економічної теорії, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації / О. В. Дикий, Т. М. Іщенко, О. П. Омеляненко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 114 - 121. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced