Проблеми збереження монументальних розписів Троїцької надбрамної церкви Киево-Печерської лаври в сучасний період

Ескіз

Дата

2018

Автори

Зайцева, В. О.
Несен, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлений аналіз результатів досліджень сучасного стану збереження настінного живопису пам’ятки архітектури національного значення Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, вивчення основних проблем та чинників впливу.

Опис

Ключові слова

Києво-Печерська лавра, Троїцька надбрамна церква, монументальний живопис, реставрація, дослідження, моніторинг

Бібліографічний опис

Зайцева В. О. Проблеми збереження монументальних розписів Троїцької надбрамної церкви Киево-Печерської лаври в сучасний період / В. О. Зайцева, І. І. Несен // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 115-120. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset