Децентралізація : сутність, реалізація, проблеми та перспективи

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Чіткий європейський вибір Україною свого розвитку став дороговказом для перетворення нашої країни і проведення 62 реформ, передбачених стратегією сталого розвитку "Україна 2020". Сьогодні на перший план, поряд з іншими, вийшли проблеми децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування та збереження унітарності держави, а не її федералізації.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, децентралізація, державна політика
Бібліографічний опис
Дьомкін П. О. Децентралізація : сутність, реалізація, проблеми та перспективи / П. О. Дьомкін // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 237-241. - Бібліогр. : 2 назв.