Критерій якості, точності і повноти цифрової моделі рельєфу

Ескіз

Дата

2015

Автори

Островський, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стосовно моделювання рельєфу залишаються невирішеними питання, серед яких основним є виявлення впливу різноманітних чинників на точність математичного моделювання рельєфу, вибір оптимальних математичних методів створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Проблема високоточного математичного моделювання є особливо важливою в задачах з проектування об’єктів за ЦМР, визначення гідрологічних характеристик, дослідження ерозійних процесів. Таким чином, проблема побудови ЦМР надалі залишається актуальною задачею як в науковому, так і в прикладному аспектах.

Опис

Ключові слова

позиційна точність, дисперсія похибок висот, неіснуючий острів, кафедра інженерної геодезії

Бібліографічний опис

Островський А. В. Критерій якості, точності і повноти цифрової моделі рельєфу / А. В. Островський // Інженерна геодезія : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 23-32. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced