Зламний момент у регіональній політиці (неоінституціоналістська версія)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Перегуда, Євген Вікторович
Місержи, Світлана Дмитрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Регіональна політика є надзвичайно важливим елементом суспільного розвитку України. Це пояснюється депресивним станом багатьох регіонів, значними розходженнями між регіонами з точки зору економічного, політичного, соціального розвитку, відносно низькою інтенсивністю суспільних комунікацій для забезпечення діалогу між регіонами та між громадянами, спробами іноземних держав використати ситуацію в регіонах у власних інтересах.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, регіональна політика

Бібліографічний опис

Перегуда Є. В. Зламний момент у регіональній політиці (неоінституціоналістська версія) / Є. В. Перегуда, С. Д. Місержи // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 55 - 60. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced