Особенности формирования объемно-планировочных решений современных терминалов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Касим Мохаммед Басим
Семка, Сергей Владимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статье рассматривается классификация объемнопланировочных решений терминалов и включает в себя основные схемы планировочных концепций. В современной практике проектирования (особенно при проектировании международных терминалов) используются комбинированные схемы, или смешанные типы схем терминалов, которые формируются в процессе их реконструкции и расширения. Таким образом, сложно выявить четкую закономерность в планировочных решениях зданий международных терминалов. В настоящее время наблюдается воздействие общественных функций на основную транспортную, что и определяет принципы функционального зонирования и общего архитектурно-планировочного решения здания терминала. У статті розглядається класифікація об'ємно-планувальних рішень терміналів і включає в себе основні схеми планувальних концепцій. У сучасній практиці проектування (особливо при проектуванні міжнародних терміналів) використовуються комбіновані схеми або змішані типи схем терміналів, які формуються в процесі їх реконструкції і розширення. Таким чином, складно виявити чітку закономірність в планувальних рішеннях будівель міжнародних терміналів. В даний час спостерігається вплив громадських функцій на основну транспортну, що і визначає принципи функціонального зонування і загального архітектурно-планувального рішення будівлі терміналу. A terminal building design can be categorized as one of five basic concepts or a variation or combination of them. The connector is the single element that distinguishes between the various concepts, since it is different in each case
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, terminals architecture, space-planning solutions for terminals, airports planning, one level and multi-level terminals, архітектура терминалів, об'ємно-планувальні рішення терміналів, проектування аеропортів, однорівневі та багаторівневі термінали, архитектура терминалов, объемно-планировочных решений терминалов, проектирования аэропортов
Бібліографічний опис
Касим Мохаммед Басим. Особенности формирования объемно-планировочных решений современных терминалов / Касим Мохаммед Басим, С. В. Семка / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 552 - 559. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання