Управління підприємством та моделі бізнесу в будівництві : методичні вказівки до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2024

Автори

Івахненко, Ірина Сергіϊвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, контрольні запитання і вказівки до виконання практичних занять. Призначено для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, бізнес-моделі підприємств

Бібліографічний опис

Управління підприємством та моделі бізнесу в будівництві : методичні вказівки до виконання практичних занять : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : І. С. Івахненко. – Київ : КНУБА, 2024. – 68 с. - Бібліогр. : с. 63-67.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced