Модель ревалоризації історичного центру смт. Меджибіж

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається модель ревалоризації історичного центру малого міста, в основу якої покладено збереження автентичності історичного планування, відновлення композиції забудови, підвищення якості та цінності міського середовища. Запропоновано відновлення зруйнованих пам’яток та занедбаних шляхом повернення історичної та надання нової актуальної функції; створення мультифункціонального, якісного публічного простору, економічно доцільного, цікавого для відвідання та комфортного для перебування. В якості прикладу пропонується модель ревалоризації історичного центру смт. Меджибіжу Хмельницької області.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, ревалоризація, історичне мале місто, мультифункціональний якісний публічний простір, пішохідний простір, ринкова площа, об’єкт-перформанс
Бібліографічний опис
Лещенко Н. А. Модель ревалоризації історичного центру смт. Меджибіж / Н. А. Лещенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 163-167. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання