Сучасні тенденції розвитку багатоквартирного житла в країнах Західної Європи

Ескіз

Дата

2017

Автори

Книш, В. І.
Кайтанюк, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто декілька найбільш успішних країн західноєвропейського регіону, що конкурують у лідерстві створення надсучасного житла. Досліджені особливості розвитку архітектури житла для кожної країни окремо, з огляду на переважаючі тенденції та цілеспрямування у регіоні. Зроблено огляд з позиції можливого використання європейських здобутків на практиці розбудови України.

Опис

Ключові слова

сучасне житлове будівництво, західноєвропейський регіон, лідерство на ринку нерухомості, современное жилищное строительство, строительство в европейском регионе, лидерство на рынке недвижимости, modern housing, construction in the European region, leadership in the realty market

Бібліографічний опис

Книш В. І. Сучасні тенденції розвитку багатоквартирного житла в країнах Західної Європи / В. І. Книш, А. А. Кайтанюк // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 548-567. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced